COELO antwoord op reactie UvW n.a.v onderzoek belastingplannen waterschappen

6 december 2011

De Unie van Waterschappen geeft in een reactie op de website aan het niet eens te zijn met de conclusies van COELO over de gevolgen van de belastingplannen. COELO vindt de argumentatie van de UvW niet overtuigend. Ons antwoord vindt u hier.