Zijn waterschappen boerenrepublieken?

3 juni 2011

In het regeerakkoord is afgesproken dat waterschapsbestuurders in de toekomst niet rechtstreeks door de belastingbetaler worden gekozen. In plaats daarvan moeten gemeenteraden gaan beslissen wie de waterschapsbestuurders worden. Er is echter erg weinig bekend over de waterschapsbestuurders. Waterschappen staan bekend als boerenrepublieken, maar is dat wel terecht? COELO-onderzoeker Corine Hoeben onderzocht de invloed van agrarische bestuurders op de belastingverdeling. Het resultaat is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht van 3 juni 2011. U vindt het artikel hier. In het artikel is bij figuur 8 (nogmaals) figuur 5 weergegeven. De juiste figuur vindt u hier.

COELO-reactie op CPB-rapport

13 mei 2011

Eind 2010 publiceerde het CPB het rapport Stad en Land, met daarin een interessante kijk op de manier waarop gemeenten zouden moeten worden gefinancierd. Op basis van een gestileerd economisch model worden vergaande beleidsaanbevelingen gedaan. Dit is een verfrissende aanpak, maar wel een die vragen oproept. Maarten Allers geeft vandaag in ESB zijn visie op dit CPB-onderzoek. De tekst vindt u hier.

Het ESB-artikel is een verkorte versie van een voordracht van Allers op de voorjaarsdag van de Regional Science Association Nederland op 14 april 2011 in Utrecht. De powerpointpresentatie bij die voordracht, die enkele figuren bevat die het ESB-artikel illustreren, kunt u hier vinden.

Tariefverschillen bouwvergunning en andere gemeentelijke heffingen beperkt

9 mei 2011

De media rapporteren jaarlijks dat de kosten voor een bouwvergunning in de ene gemeente veel hoger zijn dan in de andere. Het beeld dat gemeentelijke tarieven zoveel verschillen, wordt vooral gevoed doordat de aandacht uit gaat naar de de hoogste en de laagste bedragen. Bij vergelijking van alle gemeenten vallen de verschillen mee. Dit is te lezen in het tijdschrift B&G van deze maand. Het betreffende artikel vindt u hier. De kaart waar in het artikel naar wordt verwezen vindt u hier.

Atlas van de lokale lasten 2011

30 maart 2011

De gemiddelde stijging van de woonlasten is dit jaar met 1,6 procent lager dan de inflatie. Dit is een unicum in de geschiedenis van de Atlas van de lokale lasten die al verschijnt sinds 1997. De nieuwste editie is vandaag verschenen. Een overzicht van alle ontwikkelingen (ozb, reinigingsheffing, rioolheffing maar ook leges burgerzaken vindt u hier. Het persbericht staat hier.

Reactie minister Donner op COELO-publicatie

21 maart 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een schriftelijke reactie naar de Tweede Kamer gestuurd op een publicatie van Maarten Allers en Flip de Kam. Het gaat om een hoofdstuk getiteld Renovatie van het huis van Thorbecke dat is opgenomen in de bundel Miljardendans in Den Haag – Over bezuinigingen en belastingen. In dat hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat gemeentelijke herindeling in het afgelopen decennium niet heeft geleid tot lagere gemeentelijke uitgaven.