Woonlastenmonitor 2011

22 februari 2011

De bijkomende woonlasten stijgen dit jaar met gemiddeld 39 euro per huishouden. Dat komt vooral doordat de energieprijs is gestegen, en in mindere mate de waterschapslasten. De overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait kosten de burger minder. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2011 van COELO. Klik hier voor het persbericht.

Verdeling geld uit gemeentefonds kan veel eenvoudiger

21 januari 2011

Het geld voor de gemeenten wordt verdeeld via een complex systeem dat uniek is in de wereld. Vrijwel hetzelfde resultaat kan worden bereikt met een veel eenvoudiger stelsel. Dit schrijven Maarten Allers (COELO-directeur en lid van de Raad voor de financiële verhoudingen, Rfv) en Gerber van Nijendaal (plaatsvervangend secretaris Rfv) vandaag in een artikel in het vakblad ESB. Lees hier het blog op vngmagazine.nl over dit onderwerp.

Huishoudens grote gemeenten betalen 1,3 procent meer

17 januari 2011

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 1,3 procent. Dat is historisch gezien een laag percentage. Gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een daling. Wel zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Lees meer in het persbericht of het volledige rapport.