Benchmark belastingoverleg grote gemeenten 2010

14 november 2011

Onlangs verscheen het rapport van de Benchmark belastingoverleg grote gemeenten 2010. Het gaat om een vergelijkende analyse van de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten over het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken. COELO heeft aan deze rapportage een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de resulataten van de benchmark

Artikel gevolgen rijksbegroting 2012 voor gemeenten

27 oktober 2011

Maarten Allers beschrijft in het themanummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën de consequenties van de rijskbegroting 2012 voor gemeenten. Gemeenten zijn voor hun inkomsten in sterke mate afhankelijk van de rijksoverheid. Ook legt de rijksoverheid gemeenten voortdurend nieuwe taken op. Om hun beleid te kunnen bepalen, en om hun begrotingen op te kunnen stellen, moeten gemeenten dus weten wat zij van het rijk kunnen verwachten, en wat het rijk van hen gaat eisen. Prinsjesdag is dan ook een moment waarnaar wordt uitgekeken, in de hoop hierover meer te weten te komen. Dit keer blijft echter veel onduidelijk. Gemeenten moeten kun koers uitzetten op basis van hun eigen verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. Het volledige artikel is hier te downloaden.

Presentatie bij Najaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën FAMO

3 oktober 2011

Op 30 september was de Najaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën van de FAMO. De presentatie over het thema "Prikkels in de financiële verhoudingen" van Maarten Allers is hier te downloaden.

Reactie staatssecretaris op het artikel ‘Gemeentelijk armoedebeleid onder druk’

17 juni 2011

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op verzoek van het kamerlid Koser-Kaya een schriftelijke reactie gegeven op het artikel Gemeentelijk armoedebeleid onder druk van COELO-directeur Maarten Allers. Dit artikel is afgelopen maart verschenen in Sociaal Bestek.