Financiele verhouding waterschappen en rijk: tijd voor een waterschapsfonds?

3 februari 2012

Corine Hoeben analyseert in het vandaag verschenen nummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën de veranderende financiële verhouding tussen rijk en waterschappen. Er zijn grote verschillen tussen waterschappen in de kosten die zij moeten maken om er voor te zorgen dat inwoners droge voeten houden. Anders dan bij gemeenten en provincies heeft het rijk er voor gekozen om deze verschillen niet te compenseren. Als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water uit 2011 zullen de kostenverschillen tussen waterschappen nog groter worden. Corine Hoeben pleit daarom voor de instelling van een waterschapsfonds. Het artikel is hier te downloaden.