Woonlasten stijgen met 5,0 procent (193 euro)

16 februari 2012

Eigenaar-bewoners zijn aan bijkomende woonlasten op jaarbasis gemiddeld 193 euro (5,0 procent) meer kwijt dan een jaar geleden. Dat komt vooral doordat de energieprijs en het eigenwoningforfait zijn gestegen. De overdrachtsbelasting en de opstalverzekering kosten de burger minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2012, die vandaag verschijnt. De volledige Woonlastenmonitor 2012 is hier te downloaden.

De Woonlastenmonitor geeft een overzicht van de ontwikkeling van de woonlasten op landelijk niveau. Desgewenst maken wij voor uw gemeente een Monitor op maat. Naast de landelijke gemiddelden uit de "gewone" Monitor, komen dan de cijfers te staan die betrekking hebben op uw gemeente. Of we vergelijken de situatie in uw gemeente met die in vergelijkbare gemeenten (gemeenten van gelijke omvang of uit dezelfde regio).