Begrenzing van ozb-opbrengsten: op basis van begrotingen, rekeningen of liever berekenen?

27 maart 2012

Volgens het CBS gaan gemeenten in 2012 door de macronorm, de maximale stijging van de totale ozb-opbrengsten in Nederland. Deze constatering is gebaseerd op basis van gemeentelijke begrotingen. Jacob Veenstra onderzocht de betrouwbaarheid van deze begrotingscijfers door ze te vergelijken met rekeningcijfers. Ook kan de stijging van de landelijke ozb-opbrengst worden berekend aan de hand van woz-waarden en ozb-tarieven. Dat de verschillende methoden niet altijd dezelfde uitkomsten geven, blijkt uit het artikel, verschenen in tijdschrift B&G van maart/april. Het artikel is hier te downloaden.