Atlas van de lokale lasten 2012

30 maart 2012

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met 4,0 procent. Dat is meer dan de 3,75 procent die als bovengrens was afgesproken. Maar huishoudens merken daar weinig van. Dat komt doordat de woonlasten dit jaar gemiddeld met 1,7 procent stijgen. Dat is lager dan de inflatie. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2012 die vandaag verschijnt. Een overzicht van alle ontwikkelingen (ozb, reinigingsheffing, rioolheffing maar ook toeristenbelasting, hondenbelasting en leges burgerzaken vindt u hier. Het persbericht staat hier.