Doelmatige financiering van de bijstand

17 augustus 2012

De bijstand wordt lokaal uitgevoerd, maar centraal gefinancierd. Om gemeenten tot doelmatigheid te prikkelen, ontvangen zij een uitkering die niet wordt verdeeld op basis van hun werkelijke uitgaven aan de bijstand. In plaats daarvan wordt de uitgavenbehoefte statistisch afgeleid. Maarten Allers en Linda Toolsema laten in dit artikel in het vakblad ESB van 17 augustus zien dat het gebruikte systeem een perverse prikkel bevat. Gemeenten die in het verleden minder doelmatig zijn geweest ontvangen een te hoge uitkering, andere gemeenten een te lage uitkering. Dit artikel is een beleidsmatige samenvatting van een Engelstalig onderzoeksrapport.