Aantal rijksuitkeringen aan gemeenten loopt sterk terug

1 november 2013

In drie jaar tijd is het aantal rijksuitkeringen aan gemeenten bijna gehalveerd. Ook het totale uitgekeerde bedrag is enigszins teruggelopen. Desondanks keert het rijk jaarlijks nog miljarden uit. Het bedrag dat gemeenten per inwoner ontvangen verschilt enorm. Dat blijkt uit een vandaag verschenen artikel van Marloes van Gelder en Maarten Allers in het Tijdschrift voor Openbare Financiën. Dit artikel is gebaseerd op de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2013 van COELO.

Het mysterie van Artikel 12

25 oktober 2013

In strijd met de economische literatuur hanteert Nederland openlijk een beleid waarbij gemeenten in financiële moeilijkheden gegarandeerd worden gered. Dit leidt niet tot de door de literatuur voorspelde problemen met de lokale begrotingsdiscipline. Reddingsacties zouden namelijk een probleem van moreel risico oproepen. Wie weet dat hij toch wel wordt gered heeft een zachte budgetbeperking, neemt meer risico's en gaat hogere schulden aan. Loopt dit goed af, dan wordt de winst geïncasseerd. Gaat het niet goed, dan zijn de kosten voor het collectief. Aldus de theorie. Maar de praktijk is - in Nederland - heel anders. In de laatste vijftien jaar zijn slechts negen gemeenten gered. Daarmee was een bescheiden bedrag gemoeid. Recidive komt vrijwel niet voor. Hoe kan dat? Lees het artikel dat vandaag in ESB verschijnt, of in het achterliggende onderzoeksrapport.

Sterke verschillen in doelmatigheid woningcorporaties

13 september 2013

De ene woningcorporatie werkt doelmatiger dan de andere. Gemiddeld kunnen corporaties hun bedrijfslasten bij gelijkblijvende productie met circa 20 procent verlagen. Dit blijkt uit onderzoek van COELO en Rik Koolma Onderzoek & Advies, dat vandaag wordt gepubliceerd in het vakblad ESB.

De incidenten in de laatste jaren hebben de aandacht gevestigd op het doelmatigheidsvraagstuk bij corporaties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil dat corporaties hun bedrijfslasten beperken. Om te achterhalen in hoeverre dit mogelijk is, is een doelmatigheidsonderzoek verricht. Hieruit blijkt dat potentiële besparingen van rond de 1 miljard euro haalbaar moeten zijn.

Het onderzoek wordt vandaag gepubliceerd als artikel in het vakblad ESB. Een meer uitgebreid rapport kan hier worden gedownload. Ook is een persbericht beschikbaar.

Gat van 6 miljard euro tussen inkomsten en uitgaven gemeenten bij ongewijzigd beleid

10 september 2013

Er gaapt een gat van 6 miljard euro tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van gemeenten in 2017. Anders dan de rijksoverheid moeten gemeenten echter een sluitende begroting maken. Dat betekent dat forse ingrepen onvermijdelijk zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat COELO vandaag publiceert.

Het financiële gat bestaat uit drie delen. Het eerste onderdeel is het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven op basis van bestaand beleid: 2,7 miljard euro op jaarbasis. Het tweede deel bestaat uit de kortingen op de taken in het sociale domein die binnenkort naar gemeenten worden gedecentraliseerd: 2,9 miljard euro. Het derde onderdeel is het gemeentelijke aandeel in de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen van het kabinet: 0,5 miljard euro.

Het onderzoeksrapport is hier te vinden. Ook is een persbericht beschikbaar.

Stijging gemeentelijke woonlasten afgelopen jaren beperkt

4 juli 2013

In de afgelopen 15 jaar zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld met 2,2 procent per jaar gestegen. De rioolheffing is tussen 1998 en 2013 het sterkst gestegen, gemiddeld 5,6 procent per jaar. De ozb en afvalstoffenheffing stijgen veel minder sterk. Dat schrijven Lieneke Janzen en Corine Hoeben in het tijdschift B&G. Lees hier het persbericht en hier het volledig artikel.