Negatieve financiële prikkel tot gemeentelijke herindeling bestaat niet

31 januari 2013

Met het huidige tempo van gemeentelijke herindelingen wordt het doel van het kabinet om het aantal gemeenten in 2017 met 75 te hebben verlaagd niet gehaald. Minister Plasterk verwacht het tempo te kunnen opvoeren door een negatieve prikkel weg te nemen die uitgaat van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bieuwe Geertsema en Maarten Allers vinden echter na analyse van de algemene uitkering in de afgelopen periode dat er helemaal geen sprake is van een negatieve prikkel. Het artikel is hier te vinden. Over dit onderzoek zijn kamervragen gesteld door het CDA en door D66.