Normering ozb-tarieven niet voor individuele gemeenten

19 februari 2013

RTL en Vereniging Eigen Huis publiceerden 18 februari een onderzoek over de ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting (ozb) sinds 2009. Volgens het bericht zou de ozb voor woningeigenaren in de helft van de gemeenten sterker zijn gestegen dan 'de landelijke norm van 15 procent'.

Het bericht wekt de indruk dat er voor individuele gemeenten een maximum geldt voor de stijging van de ozb-tarieven. Dat is echter sinds 2008 al niet meer zo. Er is wel een zogenoemde macronorm. De macronorm is een afspraak (geen wet) over de maximale stijging van de totale ozb-opbrengst in Nederland. Dus: de opbrengst van alle gemeenten opgeteld. Dit betekent dat het geen probleem is wanneer in een gemeente de stijging van de ozb-tarieven hoger is dan deze macronorm, zolang er andere gemeenten zijn waar de opbrengst uit de ozb minder sterk stijgt.

De RTL-cijfers hebben verder alleen betrekking op de ozb voor woningen. De macronorm geldt echter voor de ozb-opbrengst van woningen en niet-woningen (bedrijfspanden) samen.

In 2009, 2010 en 2011 werd de macronorm niet overschreden. In 2012 gebeurde dit wel. Binnenkort publiceert COELO de Atlas van de Lokale Lasten 2013. Dan zal blijken hoeveel de ozb in 2013 stijgt.