Hoewel ozb sterker stijgt dan afgesproken blijft stijging woonlasten beperkt

9 april 2013

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met 3,86 procent. Dat is meer dan de 2,76 procent die als bovengrens is afgesproken (de macronorm). Toch betalen huishoudens gemiddeld maar 1,9 procent meer aan de gemeente. Dat komt doordat de afvalstoffenheffing daalt, en doordat de rioolheffing minder stijgt dan ooit eerder gemeten. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. Een overzicht van alle ontwikkelingen (ozb, reinigingsheffing, rioolheffing maar ook toeristenbelasting, hondenbelasting en leges burgerzaken vindt u hier. Het persbericht staat hier. Het overzicht met de ontwikkelingen op macro niveau kunt u hier downloaden.