Decentralisatie en gemeentelijke opschaling

1 juli 2013

In een artikel in het tijdschrift Liberaal Reveil bespreekt Maarten Allers de kabinetsplannen om gemeenten veel groter te maken dan ze nu zijn, mede in verband met de voorgenomen decentralisatie van taken op het gebied van sociaal beleid. Hij concludeert dat de nagestreefde doelen van deze operatie vermoedelijk niet zullen worden gehaald. Integendeel, de overheid dreigt zo alleen nog maar verder van de burger af te gaan staan. Een discussie over structuur (hoe groot moeten gemeenten zijn?) zonder een visie op de inhoud (wat voor gemeenten willen wij eigenlijk?) is onzinnig.