Het mysterie van Artikel 12

25 oktober 2013

In strijd met de economische literatuur hanteert Nederland openlijk een beleid waarbij gemeenten in financiële moeilijkheden gegarandeerd worden gered. Dit leidt niet tot de door de literatuur voorspelde problemen met de lokale begrotingsdiscipline. Reddingsacties zouden namelijk een probleem van moreel risico oproepen. Wie weet dat hij toch wel wordt gered heeft een zachte budgetbeperking, neemt meer risico's en gaat hogere schulden aan. Loopt dit goed af, dan wordt de winst geïncasseerd. Gaat het niet goed, dan zijn de kosten voor het collectief. Aldus de theorie. Maar de praktijk is - in Nederland - heel anders. In de laatste vijftien jaar zijn slechts negen gemeenten gered. Daarmee was een bescheiden bedrag gemoeid. Recidive komt vrijwel niet voor. Hoe kan dat? Lees het artikel dat vandaag in ESB verschijnt, of in het achterliggende onderzoeksrapport.