Fusie Randstadprovincies zo gek nog niet

8 februari 2013

Minister Plasterk wil een fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. De weerstand vanuit de betrokken provincies is niet gering. Maar dit plan moet niet zomaar worden afgewezen. De kerntaken van provincies liggen op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke planning, natuur en economisch beleid. Juist op deze beleidsterreinen vallen de huidige grenzen van de drie provincies in het geheel niet samen met de schaal van op te lossen problemen. Dit betogen Maarten Allers en Bieuwe Geertsema vandaag in Trouw. U vindt hier de tekst van dit artikel.

Voor een uitgebreider stuk over dit onderwerp kunt u hier klikken. In het artikel worden twee onderzoeken genoemd. Het artikel waaruit blijkt dat gemeenten na fusies meer gaan uitgeven vindt u hier. Het artikel waaruit blijkt dat de optimale schaal van diverse gemeentelijke diensten ver onder de 100.000 inwoners ligt is hier te vinden.

Negatieve financiële prikkel tot gemeentelijke herindeling bestaat niet

31 januari 2013

Met het huidige tempo van gemeentelijke herindelingen wordt het doel van het kabinet om het aantal gemeenten in 2017 met 75 te hebben verlaagd niet gehaald. Minister Plasterk verwacht het tempo te kunnen opvoeren door een negatieve prikkel weg te nemen die uitgaat van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bieuwe Geertsema en Maarten Allers vinden echter na analyse van de algemene uitkering in de afgelopen periode dat er helemaal geen sprake is van een negatieve prikkel. Het artikel is hier te vinden. Over dit onderzoek zijn kamervragen gesteld door het CDA en door D66.

Ontwikkeling ozb-tarieven lager dan Telegraaf doet geloven

31 januari 2013

De Telegraaf publiceert vandaag een artikel over de ontwikkeling van de ozb-tarieven met de kop 'Ozb-fors omhoog'. Het ozb-tarief zou gemiddeld met 7,6 procent stijgen in 2013. Het artikel geeft echter geen realistisch beeld van de werkelijke lastenontwikkeling omdat er in de berekeningen geen rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de woz-waarden en omdat soms wordt uitgegaan van de verkeerde tarieven. U kunt hier meer lezen.

Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan de inflatie

14 januari 2013

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (2,75 procent) is sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is hier te vinden. Klik hier voor het persbericht en hier voor een correctie.