Verslag symposium online

Op 4 oktober 2018 vierde COELO zijn 25-jarige bestaan met een drukbezocht symposium in Den Haag met de titel Op naar één Nederlandse gemeente? Over samenwerking en herindeling, doelmatigheid en lokale democratie. Een impressie van dit symposium staat nu op deze site.

10 oktober 2018

Betoog: Keuzes nodig in binnenlands bestuur

COELO-directeur Maarten Allers betoogt in VNG-Magazine dat de bestaande inrichting van het openbaar bestuur inherent instabiel is. Er zijn keuzes gemaakt die nu eenmaal niet samengaan. Als je vergaande samenwerking afwijst maar wel decentraliseert, zorg dan voor democratisch regiobestuur. Wil je dat niet, accepteer dan dat gemeenten op allerlei terreinen samenwerken, of draai decentralisaties terug. Kies, maar aanvaard wel de consequenties. Niet kiezen is ook kiezen, maar dan voor steeds groter wordende gemeenten. Zonder visie rommelen we onszelf een bestel in waar niemand bewust voor heeft gekozen. Een bestel dat uiteindelijk geen gemeenten meer kent.

COELO organiseerde op 4 oktober in Den Haag een symposium over herindeling, samenwerking, doelmatigheid en lokale democratie. Maarten Allers heeft hier een presentatie gegeven over dit onderwerp.

3 oktober 2018

Tem het toerisme met de toerismebelasting

Toerisme is zowel een bron van inkomsten als een last. Terwijl de toerist geniet van zijn vrije tijd en de toerismesector zijn welverdiende brood hieraan verdient, is de omgeving, die om dit alles niet gevraagd heeft, de klos. De regulerende toerismebelasting kan uitkomst brengen.

Dit betoogt COELO-onderzoeker Joes de Natris in de meest recente Binnenlands Bestuur.

1 oktober 2018

Afschaffen ozb gebruikers woningen had nauwelijks effect op andere heffingen

Woningbezitters betalen sinds 2006 minder ozb en huurders betalen sindsdien geen ozb meer. Dit leidde tot een substantiële daling van de gemeentelijke belastinginkomsten, maar niet tot grote aanpassingen van de belangrijkste andere gemeentelijke heffingen. De compensatie door de Rijksoverheid heeft dus gewerkt zoals bedoeld. Dit blijkt uit onderzoek dat COELO uitvoerde samen met het Centraal Planbureau (CPB).

De onderzoekers concluderen dat de rioolheffing sinds 2006 in enkele gemeenten wel is gestegen. De rioolheffing was in deze gemeenten niet kostendekkend, zodat een deel van de riolering feitelijk uit de ozb werd betaald. Na de gedeeltelijke afschaffing van de ozb werd dit moeilijker en werd de rioolheffing (meer) kostendekkend gemaakt. COELO en CPB vinden geen aanwijzingen dat andere onderzochte heffingen aangepast zijn na het beperken van de ozb op woningen.

Deze uitkomst is relevant omdat er voorstellen circuleren om gemeenten meer belastingen te laten heffen in ruil voor minder geld van de Rijksoverheid. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n hervorming niet gepaard hoeft te gaan met  hogere lokale lasten voor bepaalde huishoudens of bedrijven. Extra beleidsmaatregelen, die lastenverzwaring voor specifieke groepen beperken, lijken daarmee niet nodig.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

25 september 2018