Zeer beperkte stijging woonlasten grote gemeenten

De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten is dit jaar zeer beperkt. Huurders betalen gemiddeld 0,3 procent meer, ofwel 1 euro. De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 4 euro (0,6 procent). In beide gevallen is de stijging veel minder dan de inflatie. Zowel de stijging van de onroerendezaakbelasting als van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is dit jaar lager dan in inflatie. Dat is voor het eerst sinds het verschijnen van dit overzicht in 2002. Het volledige rapport vindt u hier en het persbericht hier

16 januari 2018