Eigenaren- of gebruikersheffing rioolheffing Westfriese gemeenten

Rioolheffing kan worden betaald door gebruikers (huurders), eigenaren of beide. Gemeenten kunnen dit zelf bepalen. De keuze heeft gevolgen voor de lastendruk van verschillende groepen belastingbetalers. COELO onderzocht welk effect het heeft als Westfriese gemeenten allemaal een ofwel een gebruikersheffing gaan hanteren ofwel een eigenarenheffing gaan hanteren voor de rioolheffing voor woningen. De keuze heeft gevolgen voor de lastendruk van huishoudens, maar ook voor corporaties en voor de kosten die gemeenten maken. U vindt het rapport met de onderzoeksresultaten hier.

 

26 april 2018