Kwijtscheldingsbeleid Drents Overijsselse Delta

Waterschappen kunnen net als gemeenten de belastingaanslag kwijtschelding als een huishouden geen vermogen heeft en een inkomen hebben minimumniveau. De opbrengstderving die ontstaat door kwijtschelding wordt betaald door de belastingbetalers.
Het Rijk bepaalt bij welk inkomen en een huishouden in aanmerking komt voor kwijtschelding. Waterschappen en gemeenten hebben een paar keuzen. Ze kunnen enerzijds kwijtschelding beperken door niet de hele aanslag kwijt te schelden of helemaal geen kwijtschelding te verlenen. Anderzijds kunnen zij er sinds 2011 voor kiezen om de groep die in aanmerking komt voor kwijtschelding te vergroten. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om ondernemers zonder personeel voor kwijtschelding in aanmerking te laten komen.
COELO zocht uit welk effect beperken of verruimen van het kwijtscheldingsbeleid heeft op de lastendruk van belastingbetalers in waterschap Drents Overijsselse Delta. U vindt het rapport hier.

 

30 april 2018