Politieke concurrentie en integriteit in lokaal bestuur

In antwoord op de recente affaires zijn diverse voorstellen gedaan om de integriteit in de gemeentelijke politiek te bewaken. Helaas zijn die allemaal gebaseerd op een top-down benadering, waarbij burgemeesters, de Minister van BZK, Comissarissen van de Koning of de AIVD direct moeten kunnen ingrijpen in de lokale politiek. Dat werkt vaak niet, ondergraaft de lokale autonomie èn de keuzevrijheid van burgers. Het is veel beter om vol in te zetten op het vergroten van politieke concurrentie binnen gemeenten, met de rechterlijke macht als stok achter de deur.


Dit betoogt COELO-onderzoeker Joes de Natris in de meest recente Binnenlands Bestuur.

 

1 mei 2018