Netto geldstroom van rijksoverheid naar Fryslân

In opdracht van de FNP onderzocht COELO de geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân. Fryslân blijkt per inwoner minder bij te dragen aan de Rijksbelastingen dan de gemiddelde Nederlander. Het verschil is naar schatting ongeveer 2.700 euro per jaar. Wat de overige (niet belasting) ontvangsten betreft draagt Fryslân bijna 200 euro per inwoner meer bij. Qua totale rijksontvangsten draagt Fryslân dus circa 2.500 euro minder bij dan gemiddeld.
Wat de Rijksuitgaven betreft krijgt Fryslân per inwoner juist meer dan de gemiddelde Nederlander. Dit verschil bedraagt bij benadering 150 euro.
Per saldo is Fryslân dus een netto-ontvanger van rijksgelden. Het batig saldo per inwoner ten opzichte van het gemiddelde in Nederland bedraagt zo'n 2.650 euro.

Het volledige rapport is hier te vinden.

20 juli 2018