Gemeenten ontvangen 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen

Gemeenten ontvangen van het rijk 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Ruim 6 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 28 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering (15 miljard euro) en de uitkering sociaal domein (10 miljard euro) zijn de grootste gemeentefondsuitkeringen. Naast die twee grote uitkeringen worden via het gemeentefonds nog 60 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Heerlen: 3.468 euro per inwoner.

Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017 die vandaag verschenen is.

Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.

1 augustus 2018