Belasting gemeente, provincie en waterschap samen in beeld gebracht door COELO

Vandaag presenteert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste uitgebreide Lokale Lasten Calculator. Voor het eerst kan iedere Nederlander nu zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Zie het persbericht voor meer informatie.