Afschaffen ozb gebruikers woningen had nauwelijks effect op andere heffingen

Woningbezitters betalen sinds 2006 minder ozb en huurders betalen sindsdien geen ozb meer. Dit leidde tot een substantiële daling van de gemeentelijke belastinginkomsten, maar niet tot grote aanpassingen van de belangrijkste andere gemeentelijke heffingen. De compensatie door de Rijksoverheid heeft dus gewerkt zoals bedoeld. Dit blijkt uit onderzoek dat COELO uitvoerde samen met het Centraal Planbureau (CPB).

De onderzoekers concluderen dat de rioolheffing sinds 2006 in enkele gemeenten wel is gestegen. De rioolheffing was in deze gemeenten niet kostendekkend, zodat een deel van de riolering feitelijk uit de ozb werd betaald. Na de gedeeltelijke afschaffing van de ozb werd dit moeilijker en werd de rioolheffing (meer) kostendekkend gemaakt. COELO en CPB vinden geen aanwijzingen dat andere onderzochte heffingen aangepast zijn na het beperken van de ozb op woningen.

Deze uitkomst is relevant omdat er voorstellen circuleren om gemeenten meer belastingen te laten heffen in ruil voor minder geld van de Rijksoverheid. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n hervorming niet gepaard hoeft te gaan met  hogere lokale lasten voor bepaalde huishoudens of bedrijven. Extra beleidsmaatregelen, die lastenverzwaring voor specifieke groepen beperken, lijken daarmee niet nodig.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

25 september 2018