Betoog: Keuzes nodig in binnenlands bestuur

COELO-directeur Maarten Allers betoogt in VNG-Magazine dat de bestaande inrichting van het openbaar bestuur inherent instabiel is. Er zijn keuzes gemaakt die nu eenmaal niet samengaan. Als je vergaande samenwerking afwijst maar wel decentraliseert, zorg dan voor democratisch regiobestuur. Wil je dat niet, accepteer dan dat gemeenten op allerlei terreinen samenwerken, of draai decentralisaties terug. Kies, maar aanvaard wel de consequenties. Niet kiezen is ook kiezen, maar dan voor steeds groter wordende gemeenten. Zonder visie rommelen we onszelf een bestel in waar niemand bewust voor heeft gekozen. Een bestel dat uiteindelijk geen gemeenten meer kent.

COELO organiseerde op 4 oktober in Den Haag een symposium over herindeling, samenwerking, doelmatigheid en lokale democratie. Maarten Allers heeft hier een presentatie gegeven over dit onderwerp.

3 oktober 2018