Ontwikkeling provinciale opcenten 2015-2019

Op 20 maart vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. COELO onderzocht de ontwikkeling van de belangrijkste provinciale belasting: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In de afgelopen bestuursperiode is het tarief gemiddeld met 0,2 procent per jaar gedaald. De opbrengst is echter gestegen en wel met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Dat komt omdat de grondslag stijgt: er komen meer auto’s en deze zijn gemiddeld ook zwaarder, dus ook zwaarder belast. Provincies lijken hun tarief niet te corrigeren voor de ontwikkeling van de belastinggrondslag. Het rapport vindt u hier. Op 1 maart was op Nieuwsuur een item te zien over dit onderzoek.

4 maart 2019