Afvalstoffenheffing steeds vaker gedifferentieerd

Gemeenten gebruiken verschillende tariefsystemen om de afvalinzameling en -verwerking te bekostigen. In de meeste gemeenten is het tarief van de afvalstoffenheffing afhankelijk van de grootte van een huishouden. In steeds meer gemeenten is het betaalde bedrag afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt aan de gemeente (diftar). De hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner is in deze gemeenten lager. Zie ons artikel in ESB. Op dit deel van onze website vindt u meer publicaties over het effect van diftar op de afvalstoffenheffing.

 

2 mei 2019