Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten na herindeling in Meierijstad

Bij een gemeentelijke herindeling worden twee of meer gemeenten met ieder eigen belastingtarieven samengevoegd. Uiterlijk twee jaar na de herindeling moeten de tarieven in de nieuwe gemeente geharmoniseerd zijn. Doordat de tarieven van de voormalige gemeenten meestal niet gelijk waren, verschilt de lastendrukontwikkeling binnen de gemeente. Het kan dat lastig zijn voor een gemeente om na te gaan hoe de lastendrukontwikkeling is in vergelijking met die van andere gemeenten. Corine Hoeben heeft dit onderzocht voor de gemeente Meierijstad. U vindt het rapport hier

23 september 2019