Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen onnodig

Waterschappen bekostigen hun werkzaamheden grotendeels uit eigen belastingopbrengsten. Dit geeft hen de vrijheid om zoveel inkomsten te verwerven als nodig is om hun werk te kunnen blijven doen.

De OESO heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van het Nederlandse waterbeheer. Een van de conclusies was dat op het gebied van de financiering zouden het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” en het profijtbeginsel breder moeten worden toegepast.

In 2018 heeft de Unie van Waterschappen naar aanleiding van OESO-onderzoek voorstellen gedaan om het eigen belastingstelsel drastisch te wijzigen. In het artikel van Corine Hoeben dat is verschenen in het Weekblad Fiscaal Recht blijkt dat de betreffende uitgangspunten ook met veel kleinere aanpassingen kunnen worden bereikt dan nu is voorgesteld.

U vindt het artikel hier.

 

28 oktober 2019