Onzekerheid over rijksuitgaven probleem voor gemeenten

Bij het opstellen van hun begroting, in het voorjaar voorafgaande aan het begrotingsjaar, moeten gemeenten weten wat ze te besteden hebben. Veruit de belangrijkste inkomstenbron, vier keer zo groot als nummer twee, is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hoe hoog die uitpakt, is echter pas na afloop van het begrotingsjaar bekend.De jaarlijkse groei van deze uitkering aan gemeenten (het accres) is namelijk gekoppeld aan de feitelijke rijksuitgaven (de ‘trap-op-trap-af’-systematiek), en die liggen pas na afloop van het begrotingsjaar vast. Het wordt de raad zo lastig gemaakt om zijn democratische plicht te vervullen. Dit kan ook anders.

Vandaag verschijnt hier een kort artikel over in ESB. U vindt het artikel hier.

31 oktober 2019