Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven

Voor de meeste gemeenten is de onroerendezaakbelasting (ozb) de belangrijkste belasting. De belasting wordt opgelegd aan eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen, meestal bedrijfspanden. Elke gemeente heeft dus drie ozb-tarieven. Bij ondernemers bestaat veelal het beeld dat de ozb voor bedrijven sterker stijgt dan de ozb voor woningen. Dit blijkt niet zo te zijn. U vindt het ESB-artikel hier en hier.

 

9 september 2020

Tarief onroerendezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt

De bekendste gemeentelijke belasting is de onroerendezaakbelasting (ozb). De grondslag is de woz-waarde. Deze wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De afgelopen jaren is vooral de waarde van woningen sterk gestegen. Belastingbetalers zijn vaak bang dat een hogere woz-waarde leidt tot een evenredig grote stijging van de betaalde ozb. Volgens gemeenten is dit niet het geval omdat ozb-tarieven worden vastgesteld door de gewenste opbrengst te delen door de belastinggrondslag. Een hogere woz-waarde betekent bij gelijkblijvende opbrengst dan een lager tarief. In een artikel dat vandaag verschijnt in ESB blijkt dat dit klopt. U vindt het artikel hier en hier.

12 mei 2020

Atlas van de lokale lasten 2020

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 776 euro aan de gemeente. Dat is 5,0 procent meer dan vorig jaar. Er gaat 295 euro naar de ozb, 283 euro naar de afvalstoffenheffing en 199 euro naar de rioolheffing

Huurders betalen gemiddeld 389 euro aan de gemeente. Dit bedrag is lager omdat huurders vaak geen ozb betalen. Zij betalen afvalstoffenheffing (gemiddelden 283 euro). In een deel van de gemeenten ook rioolheffing (106 euro). Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die vandaag verschijnt.

Met de Lokale Lasten Calculator kunt u zelf uw woonlasten berekenen.

De Atlas van de lokale lasten kan hier worden besteld en hier worden gedownload. Het persbericht vindt u hier. U kunt ook de tarieven per gemeente, provincie of waterschap bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Hoeben, 050-3633766

Ontwikkeling ozb-tarief woningen en niet-woningen

Gemeenten kunnen verschillende ozb-tarieven hanteren voor woningen en niet-woningen. De ontwikkeling van het ozb-tarief voor eigenaren van woningen wordt door gemeenten gerapporteerd in de paragraaf lokale heffingen van de begroting. De ontwikkeling van de ozb-tarieven voor niet-woningen is veel minder goed in beeld. Bij ondernemers heerst het beeld dat gemeenten huishoudens ontzien door de ozb-tarieven voor woningen minder te verhogen dan die voor niet-woningen. Doordat de waarde van woningen zich anders ontwikkelt dan die voor niet-woningen is het echter lastig om dit te bepalen.  Corine Hoeben onderzocht de ontwikkeling van beide tarieven. Het rapport vindt u hier.

 

Door het coronavirus zijn wij momenteel niet telefonisch bereikbaar. Als u vragen heeft over dit rappport kunt u het beste een mail sturen naar coelo@rug.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

16 maart 2020

Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 5,1 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van een rijksbelasting in 2019 doorberekenen. De ozb stijgt met 4,0 procent relatief sterk door onder meer tekorten op het sociaal domein. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2020 dat vandaag verschijnt. U vindt het rapport hier, het persbericht vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Corine Hoeben 050-3633766, coelo@rug.nl

15 januari 2020