Ontwikkeling ozb-tarief woningen en niet-woningen

Gemeenten kunnen verschillende ozb-tarieven hanteren voor woningen en niet-woningen. De ontwikkeling van het ozb-tarief voor eigenaren van woningen wordt door gemeenten gerapporteerd in de paragraaf lokale heffingen van de begroting. De ontwikkeling van de ozb-tarieven voor niet-woningen is veel minder goed in beeld. Bij ondernemers heerst het beeld dat gemeenten huishoudens ontzien door de ozb-tarieven voor woningen minder te verhogen dan die voor niet-woningen. Doordat de waarde van woningen zich anders ontwikkelt dan die voor niet-woningen is het echter lastig om dit te bepalen.  Corine Hoeben onderzocht de ontwikkeling van beide tarieven. Het rapport vindt u hier.

 

Door het coronavirus zijn wij momenteel niet telefonisch bereikbaar. Als u vragen heeft over dit rappport kunt u het beste een mail sturen naar coelo@rug.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

16 maart 2020