Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven

Voor de meeste gemeenten is de onroerendezaakbelasting (ozb) de belangrijkste belasting. De belasting wordt opgelegd aan eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen, meestal bedrijfspanden. Elke gemeente heeft dus drie ozb-tarieven. Bij ondernemers bestaat veelal het beeld dat de ozb voor bedrijven sterker stijgt dan de ozb voor woningen. Dit blijkt niet zo te zijn. U vindt het ESB-artikel hier en hier.

 

9 september 2020