Gemeenten ontvangen 39 miljard euro via 107 verschillende uitkeringen

Gemeenten ontvangen van het rijk 39 miljard euro via 107 verschillende uitkeringen. Ruim 8 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 31 miljard euro via het gemeentefonds (in principe vrij besteedbaar). De algemene uitkering is met €25 miljard de grootste gemeentefondsuitkering. Daarnaast worden via het gemeentefonds nog 77 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Vlissingen: 3.998 euro per inwoner.

Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2019 die vandaag verschenen is. Het persbericht vindt u hier.

Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.

21 december 2020