Verhuurderheffing ter discussie

De opnieuw oplaaiende discussie over de verhuurderheffing maakt de evaluatie van deze belasting door COELO opnieuw actueel. Het demissionaire kabinet overweegt de controversiële verhuurderheffing met 500 mln euro te verlagen, maar woningmarktdeskundige Hugo Priemus schrijft vandaag in de NRC dat deze helemaal moet worden afgeschaft. Hij verwijst daarbij naar de evaluatie die COELO eerder uitvoerde. De conclusies daaruit – kortweg: afschaffen – sneeuwden destijds onder. Ze kwamen politiek niet goed uit, bovendien was het Centraal Planbureau positief over de heffing. Naar later bleek op basis van een model dat op verkeerde vooronderstellingen was gebaseerd, zoals Maarten Allers en Johan Conijn eerder dit jaar lieten zien.

 

8 oktober 2021