Onderzoek naar de kostenvergoeding voor bedrijven die woz-bezwaren indienen

Coelo heeft in opdracht van de VNG onderzoek gedaan naar de kostenvergoeding die bedrijven ontvangen als zij namens belanghebbenden bezwaar maken tegen de woz-waarde. Uit het onderzoek blijkt dat de vergoeding niet meer aansluit bij de kosten van deze bedrijven. Dit komt onder meer doordat bezwaren in veel grotere mate geautomatiseerd kunnen worden ingediend dan toen vergoedingsregeling van kracht werd (1995) en doordat hoorzittingen weinig tijd kosten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de vergoedingsstructuur ongewenste prikkels bevat. Het is bij de huidige vergoedingsstructuur winstgevend voor een bedrijf om ook bezwaar aan te tekenen in gevallen die weinig kans maken.

 

Jaarlijks versturen gemeenten miljoenen beschikkingen waarop wordt vermeld hoe hoog de woz waarde van gebouwen is. De eigenaar of de huurder kan hiertegen bezwaar aantekenen. Iemand kan dit zelf doen, maar steeds vaker worden hiervoor gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Die werken vaak op basis van no cure no pay. Bij bezwaren over de waarde van woningen betaalt een belanghebbende niets. Als een bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt een bedrijf een kostenvergoeding van de gemeente. Dit is geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).

Gemeenten betalen een steeds hoger bedrag aan kostenvergoedingen. Ook leggen de bezwaren die worden ingediend door bedrijven een steeds groter beslag op de uitvoeringscapaciteit bij gemeenten. Onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is hier onderzoek naar gedaan. Het onderzoeksrapport van februari 2021 beantwoordt een van de hoofdvragen echter niet.

Die vraag luidt: “Wat is de verhouding tussen de hoogte van de vergoedingen voor verschillende proceshandelingen en de werkelijke kosten die met die proceshandelingen zijn gemoeid?”. De achterliggende vraag is of het huidige vergoedingssysteem op basis van het Bpb bedrijven prikkelt om te veel bezwaren in te dienen, en dus aanpassing behoeft. Om hier toch een beeld van te krijgen heeft de VNG Coelo benaderd. Vandaag verschijnt het rapport waarin de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.

U vindt het rapport hier.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Corine Hoeben, 050-3633766

9 november 2021