Publicatie studieboek over financiële verhoudingen

29 januari 2014

Bij Sdu verscheen het boek Financiën van decentrale overheden, geschreven door Mattheus Wassenaar, Maarten Allers en Jan Verhagen. Dit boek geeft een compleet en actueel overzicht van de inkomsten en de uitgaven van decentrale overheden, van de taakverdeling tussen de Nederlandse overheidslagen, financieel management bij gemeenten en nog veel meer.