Financiële prikkel bijstand

6 maart 2014

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht COELO met Panteia en de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hoe de financiële prikkel van de bekostingingswijze van de WWB binnen gemeenten doorwerkt. Download hier het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.

Uit het onderzoek blijkt dat financiële tekorten op het budget voor de bijstandsverlening een grotere prikkel geven om de bijstandslasten te beperken dan een overschot. Dat is opmerkelijk, want gemeenten mogen een overschot vrij besteden. Het onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen waarmee gemeenten kunnen bevorderen dat de financiële prikkel ook binnen hun gemeentelijke organisatie optimaal doorwerkt.