Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens

14 maart 2014

In 2008 is de Waterschapswet gemoderniseerd. Hierdoor veranderde onder meer het belastingstelsel. Het uitgangspunt bleef dat wie een groter belang heeft een groter deel van de kosten betaalt en meer te zeggen krijgt in het waterschap. Nieuw is dat nu wettelijk werd voorgeschreven hoe het belang moest worden bepaald. Dit leidde echter al snel tot protesten onder agrariërs. Zij meenden dat de wet een weeffout bevat waardoor zij een te groot deel van de kosten betalen. Hoewel er in werkelijkheid geen sprake was van een weeffout is de wet in 2012 toch aangepast. De reparatie zorgt ervoor dat met ingang van 2013 vooral huishoudens meer zijn gaan betalen. Dit is te lezen in dit artikel in het Weekblad Fiscaal Recht.