Lessen uit de bijstand voor de decentralisaties

21 maart 2014

De komende jaren staan in het teken van een ongekende decentralisatie van bevoegdheden en financiële verantwoordelijkheden richting de gemeenten. Dit moet lokale overheden prikkelen tot efficiënt en op maat gesneden lokaal beleid. De ervaring van tien jaren WWB legt barrières bloot bij de doorwerking van financiële prikkels in gemeentelijke organisaties. Daaruit valt te leren dat financiële tekorten meer prikkelen dan overschotten en dat er een aanwijsbare relatie moet zijn tussen het handelen van actoren en het resultaat. Lees het artikel in ESB. Lees ook het op 6 maart verschenen onderzoeksrapport.