COELO ten onrechte genoemd in brief MKB

25 juni 2014

Gemeenten hebben in juni een brief ontvangen van het MKB over de stijging van de ozb-opbrengsten van niet-woningen. In de brief wordt gesteld dat uit COELO-onderzoek blijkt dat de ozb-opbrengst niet-woningen dit jaar met 3,4 procent stijgt. Dit cijfer wordt vervolgens vergeleken met de macronorm. Het genoemde stijgingspercentage is echter niet afkomstig uit COELO-onderzoek, maar uit eigen onderzoek door het MKB. Volgens COELO onderzoek stijgt de ozb-opbrengst voor niet-woningen 2,3 procent (zie Atlas van de lokale lasten 2014, blz 25).

 

Waar komt het verschil vandaan? MKB berekent allereerst per gemeente met welk percentage de ozb-opbrengst voor niet-woningen stijgt. Vervolgens wordt de gemiddelde stijging in Nederland berekend. MKB berekent dus het gemiddelde van alle stijgingspercentages van de ozb-opbrengst uit niet-woningen. Overigens wordt daarbij geen rekening gehouden met de grootte van de gemeente terwijl dat wel relevant is.

 

De gemiddelde stijging is iets anders dan de stijging van de totale ozb-opbrengst uit niet-woningen in Nederland. Om die te berekenen tellen we eerst de ozb-opbrengst in 2013 en de verwachte ozb-opbrengst in 2014 op. Als we deze twee cijfers met elkaar vergelijken komen we op een stijging van 2,3 procent. Dit is het stijgingspercentage dat (samen met de ozb-opbrengst uit woningen) kan worden vergeleken met de macronorm.