Gemeentelijke herindeling bespaart geen geld

27 juni 2014

Het kabinet wil door gemeentelijke herindeling een miljard euro per jaar besparen. Maar na herindeling dalen de uitgaven niet, zelfs niet bij de kleinste gemeenten. De gemeentelijke voorzieningen worden er ook niet beter van. Herindeling om financiële redenen is dus zinloos. Dat schrijven Maarten Allers en Bieuwe Geertsema van COELO vrijdag 27 juni 2014 in een artikel in het vakblad ESB. Er is ook een uitgebreid onderzoeksrapport verschenen. Het persbericht vindt u hier.