Geborgde zetels in het waterschapsbestuur

15 september 2014

In 2015 zijn er weer waterschapsverkiezingen. In de aanloop naar deze verkiezingen wordt in veel provincies discussie gevoerd over de samenstelling van de waterschapsbesturen. De discussie spitst zich met name toe op de zeggenschap voor eigenaren van ongebouwde grond. Dat zijn voornamelijk agrariërs. Zij kunnen zetels krijgen via de verkiezingen, maar zij krijgen in elk waterschap ook een aantal zetels toegewezen (geborgde zetels). Agrariërs betalen echter maar een klein deel van de kosten die waterschappen maken. Corine Hoeben onderzocht of de zeggenschap die de agrariërs hebben in het waterschapsbestuur in evenwicht is met het deel van de kosten dat zij betalen. Het resultaat van het onderzoek is gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift Water Governance.