Uitgaven aan infrastructuur in gemeentelijke begrotingen

12 november 2014

Gemeentelijke begrotingen geven een beeld van de plannen en projecten van gemeenten voor het komende begrotingsjaar. Een vraag die veel buitenstaanders hebben is: Welke gegevens kunnen wij vinden in de begrotingen? Kunnen we zien wat gemeenten uit gaan geven en kunnen we gemeenten vergelijken? Corine Hoeben en Lieneke Janzen van COELO hebben daarom onderzocht welke gegevens er zijn te vinden over uitgaven aan infrastructuur. Het onderzoek is uitgevoerd onder een kleine steekproef van gemeenten en gebaseerd op de begrotingen voor het jaar 2014. Het onderzoeksrapport vindt u hier.