Verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget vanaf 2015

16 mei 2014

Gisteren heeft Staatssecretaris Klijnsma van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdeling van de middelen voor de participatiewet over de gemeenten, die geldt vanaf 2015. Bij het onderzoek naar het meest geschikte verdeelsysteem is COELO ingeschakeld om een technische toets uit te voeren op de vier ontwikkelde alternatieven. Deze rapportage vindt u hier.

Schaalparadox bij woningcorporaties

18 april 2014

De meeste woningcorporaties opereren onder schaalnadelen en zijn dus te groot om doelmatig te zijn. Het vergroten van de schaal leidt tegelijkertijd echter tot een verbetering van interne doelmatigheid: de doelmatigheid gegeven het huidige schaalniveau. Opschaling is daarmee uiteindelijk niet per se ongunstig. Er is dus sprake van een schaalparadox. Dit blijkt uit onderzoek van Jacob Veenstra en Maarten Allers (COELO) en Rik Koolma (Vrije Universiteit), dat vandaag wordt gepubliceerd in het vakblad ESB. U kunt hier het persbericht lezen, het esb-artikel vindt u hier.

Atlas van de lokale lasten 2014

27 maart 2014

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is met 0,9 procent lager dan ooit eerder gemeten en ook lager dan de inflatie. De onroerendezaakbelasting is wel meer verhoogd dan afgesproken, maar de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt en de rioolheffing is nog nooit zo weinig gestegen. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die vandaag verschijnt. U kunt hier het persbericht lezen. In dit rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen op macroniveau. Hier kunt u de tarieven per gemeente, waterschap en provincie zien.

 
Bekijk hier de uitzending van Me Judice over de Atlas van de lokale lasten 2014.

Lessen uit de bijstand voor de decentralisaties

21 maart 2014

De komende jaren staan in het teken van een ongekende decentralisatie van bevoegdheden en financiële verantwoordelijkheden richting de gemeenten. Dit moet lokale overheden prikkelen tot efficiënt en op maat gesneden lokaal beleid. De ervaring van tien jaren WWB legt barrières bloot bij de doorwerking van financiële prikkels in gemeentelijke organisaties. Daaruit valt te leren dat financiële tekorten meer prikkelen dan overschotten en dat er een aanwijsbare relatie moet zijn tussen het handelen van actoren en het resultaat. Lees het artikel in ESB. Lees ook het op 6 maart verschenen onderzoeksrapport.

Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens

14 maart 2014

In 2008 is de Waterschapswet gemoderniseerd. Hierdoor veranderde onder meer het belastingstelsel. Het uitgangspunt bleef dat wie een groter belang heeft een groter deel van de kosten betaalt en meer te zeggen krijgt in het waterschap. Nieuw is dat nu wettelijk werd voorgeschreven hoe het belang moest worden bepaald. Dit leidde echter al snel tot protesten onder agrariërs. Zij meenden dat de wet een weeffout bevat waardoor zij een te groot deel van de kosten betalen. Hoewel er in werkelijkheid geen sprake was van een weeffout is de wet in 2012 toch aangepast. De reparatie zorgt ervoor dat met ingang van 2013 vooral huishoudens meer zijn gaan betalen. Dit is te lezen in dit artikel in het Weekblad Fiscaal Recht.