Beperkte stijging belastingen grote gemeenten

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent. Dat is een kleinere stijging dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie (0,9 procent) is sprake van een lichte daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 36 grote gemeenten, waar 38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is hier te vinden. Het persbericht vindt u hier.

5 januari 2016