Bestuurlijke schaal kwestie van gezond verstand

Decentralisatie kan zorgen voor beter (toegesneden) beleid, en de betrokkenheid van burgers vergroten. Maar te veel kleinschaligheid in het bestuur doorkruist een goede afweging van de voor-en nadelen van beleid. Kleinschaligheid kan door informatievoordelen kosten besparen, grootschaligheid kan dat doen bij aanwezigheid van schaalvoordelen.

Omdat deze voor- en nadelen niet goed te meten zijn blijft de keuze voor een bepaald schaalniveau een kwestie van gezond verstand. Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke uitgangspunten eenduidig een ideale bestuursschaal af te leiden.

Vaak wordt gesteld dat Nederlandse agglomeraties of regio’s economisch concurrerender zouden zijn wanneer zij onder één ongedeeld bestuur zouden vallen. Ook de vraag of dit zo is kan op basis van het beschikbare onderzoek niet worden beantwoord.

Dit schrijft COELO-directeur Maarten Allers in het recente themanummer van TPEdigitaal. Klik hier voor het artikel.

3 juni 2016