Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen

Sinds 2013 zijn verhuurders van sociale huurwoningen verplicht een nieuwe belasting te betalen: de verhuurderheffing. Een analyse van Jacob Veenstra, Maarten Allers en Harry Garretsen laat zien dat de verhuurderheffing tot economische verstoringen en ongewenste herverdeeleffecten leidt. Een goed alternatief is een algemene bezitsbelasting, zoals de onroerendezaakbelasting. Die is doelmatiger en rechtvaardiger.

 

Klik hier voor het rapport. Zie ook het artikel op Me Judice.

9 juni 2016