Gemeentelijke belastingcapaciteit niet goed verevend

Het Rijk denkt na over een verschuiving van de belastingheffing naar gemeenten. Dat vraagt om principiële keuzes over de verevening van gemeentelijke belastingcapaciteit. Nu gaat die verevening minder ver dan de wet aangeeft, met een ongelijk speelveld voor gemeenten tot gevolg. Rozendaal heeft hiervan  het grootste nadeel: 20 euro per inwoner per jaar. Moerdijk profiteert het meest: 50 euro per inwoner. Het kabinet moet expliciet kiezen om de lokale belastingcapaciteit minder te verevenen dan de Financiële-verhoudingswet aangeeft, of de verevening ervan consequenter toepassen. Dat schrijven Maarten Allers en Bart Leurs vandaag in een artikel in het economenblad ESB. Klik hier voor het artikel.

9 juni 2016